NOMENCLATURA DE FISIOTERAPIA
ACTO FISIOTERÁPICO

GRUPO 5. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

(A) TÉCNICAS DE DESOBSTRUCCIÓN

Código ICPFA ...... FR 018- A
Código CIE_9 ...... 93.99

metodo Técnicas de Hiperinsuflación

1