NOMENCLATURA DE FISIOTERAPIA
ACTO FISIOTERÁPICO

GRUPO 5. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

(B) PRESION POSITIVA EN VIA AEREA

Código ICPFA ...... FR 003-B
Código CIE_9 ...... 93.90

metodo Sistema de bipresión positiva (BIPAP)

1